projekt / E20, trafikplats Marieberg Norra

E20, trafikplats Marieberg Norra

Du som besöker Mariebergs handelsområde i Örebro, eller passerar på E20, har kanske märkt att det är ett populärt område. Så populärt att det ibland bildas köer på E20. Och fler besökare och trafikanter kommer det att bli med tanke på Örebros starka utveckling.

Men nu ska risken för köer minska och trafiksäkerheten öka, för vi på Entry har nämligen tilldelats uppdraget rörande en ny trafikplats mellan de befintliga trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg. Uppdragsgivare är Trafikverket i samarbete med Örebro kommun.

Trafikplatsen kommer att ansluta till det kommunala trafiknätet både på östra och västra sidan av E20.

Det är en totalentreprenad och entreprenadsumman uppgår till ca 80 Mkr. Projektet startar nu under vintern 2023 och enligt planerna ska allt stå klart under senare delen av 2025.

Vi säger stort tack till Trafikverket och Örebro kommun för förtroendet. Nu återstår de sedvanliga 10 dagarna innan kontraktet kan tecknas.

Kontaktperson

Nijaz Mehmedovic

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 80 000 000 kr
Startdatum:
 2023
Slutdatum: 2025

Status: Pågående