Kvalitet och miljö

En hållbar bygg- och anläggningsbransch kräver ett engagerat samarbete mellan beställare och utförare. Tillsammans planerar vi hur projektet kan genomföras med minimal påverkan på miljön.
Högsta krav

Våra uppdragsgivare ställer höga krav på oss när det gäller kvalitet och miljö, men frågan är om inte vi själva ställer ännu tuffare krav på oss själva.

Högsta prioritet

Hos oss på Entry har kvalitets- och miljöfrågorna högsta prioritet både i vårt vardagliga arbete och i vårt visionsarbete inför framtiden.

Högsta möjliga miljömål

Vårt övergripande miljömål är att kontinuerligt begränsa klimatpåverkan. Mer konkret är vårt delmål att till 2025 ska vi ha reducerat klimatpåverkan med 30%, jämfört med utgångsläget 2015.

Vi jobbar smartare

Vi strävar efter att ständigt förbättra oss inom:

  • Hållbarhet
  • Grön omställning
  • Transporter
  • Drivmedel
  • Masshantering
  • Avfall

Entrys ledningssystem

Entrys interna kvalitets- och miljöarbete utgår från vårt ledningssystem vilket följer standarderna för ISO 9001 och ISO 14001. Vårt Ledningssystem är ett levande system och speglar det systematiska kvalitetsarbetet planera, genomföra, följa upp och förbättra. Det syftar till att säkerställa att projektens krav efterlevs, definierade mål uppfylls samt att lagar och förordningar efterlevs. I systemet beskrivs b.la våra policys, mål och handlingsplaner, väsentliga rutiner samt stöd och arbetssätt för utveckling och förbättring.
entry infrastruktur markarbete
Kvalitetsledning

Vårt kvalitetsledningssystem följer standarden för SS-EN ISO 9001:2015.

miljö jord miljöpolicy grön omställning
Miljöledning

Vårt miljöledningssystem följer standarden för SS-EN ISO 14001:2015.

byggföretagen logotyp

Byggföretagen

Entry verkar för en sund och hållbar bransch. Därför är vi bland annat medlemmar i Byggföretagen.