Fakturering

Entry AB

Organisationsnummer: 559239-4984

Märkning faktura
Fakturor skall vara märkta enligt följande format i referensfältet:
XXXX – XXXXX – XXX
Konto – Projektnummer – Aktivitet

Digital faktura
Fakturor skickas via mail till faktura@entrygroup.se

Viktigt
  • Fakturan betalas 30 dagar efter fakturadatum om inte något annat är avtalat.
  • Om fakturan innehåller byggmoms/omvänd betalningsskyldighet eller dylikt och det inte är moms på fakturan, så ska Entrys momsregistreringsnummer stå med på fakturan.

Har du frågor?

Kontakta respektive referensperson alternativt
Jennifer Albertsson, 073-638 96 19.