Om Entry

Entry är ett Örebrobaserat företag som genomför infrastrukturprojekt i stora delar av Sverige. Vi bygger vägar och broar, vi utför betongarbeten och jobbar med mark och VA. Våra uppdragsgivare är både offentlig verksamhet som Trafikverket och kommuner, likväl som privata fastighetsägare och exploatörerna.

Vår verksamhet

Vi på Entry jobbar inom tre huvudområden:

  • Infrastruktur
  • Bro och betongarbeten
  • Mark och VA
Infrastruktur

Vi tar ett helhetsansvar för alla projekt inom väg- och järnvägsbyggen. För att ge dig några exempel så utför vi ny- och ombyggnation av vägar, vi breddar vägar och vi bygger rondeller, gång- och cykelvägar eller nya perronger för vackra och trivsamma miljöer i stationsområdet.

Bro och betongarbeten
När det gäller bro och betong­arbeten så bygger vi och monterar olika varianter av broar som betongbroar, stålbroar och träbroar. Vi bygger vindkrafts­fundament, stödmurar och andra konstbyggnationer som tunnlar, bullerskydd, trappor och hamnar och kajkonstruktioner.
Mark och VA

Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av allt som ryms inom begreppet mark och VA. Det är hela exploateringsområden, grundläggning, VA-arbeten, husgrunder, finplanering och mycket mer.

Komplexa projekt

Dagens infrastrukturprojekt blir mer och mer komplexa, vilket också gör att kraven på oss som leverantör ökar. Tack vare våra medarbetares erfarenhet och kompetens och vårt nätverk av partners och underleverantörer, kan vi erbjuda våra uppdragsgivares ett helhetsansvar för deras projekt. Från första planeringsmötet till överlämnandet.

Komplett kompetens

Kompetensen hos oss på Entry handlar inte bara om kunskapen att bygga en väg eller gjuta en bro, för att ta två exempel. Nej, det är en mängd andra områden som hänger samman för att kunna erbjuda den kompletta kompetensen – från design och planering till arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor.

Kostnadseffektiv produktion

Tack vare att vi kan ta ett helhetsansvar för projekten, kan vi också leverera en kostnadseffektiv produktion till våra uppdragsgivare. När vi har koll på hela projektet, ser vi också var det finns samordningsfördelar att dra nytta av, vilket i sin tur leder till en bättre projektekonomi.

Ständiga förbättringar

Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Det synsättet lever vi på Entry efter. Därför jobbar vi aktivt för att hitta förbättringsområden, effektivisera arbetssätt och andra insatser som ska möta våra kunders krav och förväntningar.

Erfarenhet

Entry startade sin verksamhet 2020, men tack vare våra medarbetare har vi en rutin och erfarenhet som är svårslagen. Hos Entry har vi samlat medarbetare från olika områden inom vår bransch. Den gemensamma nämnaren är att alla brinner för infrastruktur och naturligtvis gillar Entrys unika entreprenörsdriv i en annars mycket traditionellt bransch.

Fokus på projekt

Vi på Entry har alltid fullt fokus på projekten. Det är A och O för oss. Den här starka fokuseringen kan vi ha tack vare att vi renodlat våra yrkesroller och låter var och en göra det de är bäst på. Är du som exempel expert på att bygga broar, ska du inte fastna i intern rapportering och administration.

Utbildning och kompetens

Våra medarbetare är välutbildade och har en gedigen erfarenhet från infrastrukturbranschen. De har bland annat jobbat som entreprenörer, som projektörer och på beställarsidan. Resultatet blir en mix av kompetenser som gör att Entry blir extra intressanta för både offentliga som privata uppdragsgivare.

Våra värderord

GC-bro, bro skinnskatteberg
Engagemang

Att vara fullt engagerade i de projekt vi har förmånen att genomföra, är naturligvis en förutsättning för Entrys fortsatta utveckling. Vår entusiasm och vårt engagemang är också en konkurrensfördel enligt våra kunder. Det gör oss riktigt stolta.

infrastruktur mätning
Driv

Med den entreprenörsanda som genomsyrar Entrys sätt att vara, får vi också ett härligt driv i våra projekt. Inga långbänkar, inga interna hierarkier som frågor ska tröskas igenom, utan hos oss går det snabbt från beslut till handling.

entry infrastruktur markarbete
Gemenskap

Vi är övertygade om att goda relationer leder till projektgenomförande med den där lilla extra guldkanten. Därför är vi extra måna om att ha en stark gemenskap, både internt i Entry och med våra uppdragsgivare.

Kontakta oss

Vi har vårt huvudkontor i Örebro och genomför mindre och större projekt runt om i Sverige. Hur kan vi på Entry hjälpa dig med ditt projekt? Låt oss börja med en första kontakt.