projekt / Väg 66 Östra Tandö – Bu

Väg 66 Östra Tandö – Bu

Väg 66 mellan Östra Tandö-Bu i Malungs-Sälens kommun är ett projekt som vi genomför på uppdrag av Trafikverket. I början av juli 2023 var det dags för slutbesiktning av vägen, med godkänt resultat. Vägbygget har varit totalt över sju kilometer, varav två kilometer har byggts om till en helt ny väg.

Vägen har tidigare haft problem med tjälen och varit ojämn, varför vi har gjort profiljusteringar, förstärkningar och även kurvrätat. Vi har även byggt fyra nya broar, två i betong och två rörbroar. Vi har även byggt ett par kilometer gång- och cykelvägar och 250 belysningsstolpar. Nu kan bilisterna åka på en både rakare och bredare väg, som även fått säkrare korsningar. Tryggheten har naturligtvis även ökat markant för cyklister och gående tack var de nya GC-vägarna.

Extra roligt är det med de miljöåtgärder som vi utfört inom projektet. Exempel på det är faunapassager, grodhotell och sandblottor. De insatserna återkommer vi till vid ett senare tillfälle. Till sist vill vi tacka Trafikverket för förtroendet och vi vill rikta ett speciellt tack till de boende i området som i omgångar fått ta sig fram på omledningar och tillfälliga vägar.

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 160 MSEK
Startdatum: 2020
Slutdatum: 2023

Status: Klart