projekt / Sundby Vindpark

Sundby Vindpark

Vi på Entry har på uppdrag av Cloudberry, utförd mark- och betongarbeten för vindkraftsparken Sundby Vindpark utanför Eskilstuna.

Här har Cloudberry installerat 9 turbiner med en total effekt på 32,4 MW. Den förväntade årliga produktionen är 89 GWh. I projektet har vi delvis återanvänt befintlig infrastruktur och befintliga fundament, vilket resulterat i ett lågt klimatavtryck.

Cloudberry äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftsparker i Sverige och Norge.

Vi säger stort tack till Cloudberry för förtroendet.

Sundby Vindpark Sundby Vindpark Sundby Vindpark Sundby Vindpark

 

Kontaktperson

Magnus Blom

Fakta

Beställare: Cloudberry
Startdatum: Våren 2023
Slutdatum: 2024

Status: Klart