projekt / Järnvägsbro i Solvarbo

Järnvägsbro i Solvarbo

 

Projektet innebar att i totalentreprenad projektera och utföra rivning och nybyggnation av en järnvägsbro samt intilliggande väg och BEST anläggning.

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: 12 MSEK
Startdatum: 2020
Slutdatum: 2020

Status: Klart