projekt / Cirkulationsplats i Nora

Cirkulationsplats i Nora

Projektet omfattade byggnation av en ny cirkulationsplats för att uppnå en säkrare trafik samt för att erhålla en ny infart till ett nytt handelsområde. Utförandeentreprenad utfördes i trafikerad miljö, vilket innebär i stora drag rivning av befintligheter, ny infartsväg, gatubelysning och byggnation av en ny cirkulationsplats.

Fakta

Beställare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Plats: 
Nora, Västmanland
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: 3 MSEK
Omfattning: Rivning av befintligheter, ny infartsväg, gatubelysning och en ny cirkulationsplats.
Startdatum: 2021
Slutdatum: 2021

Status: Klart