projekt / Bro vid Flokån Rv50

Bro vid Flokån Rv50

Projektet omfattade utförande av en ny prefabricerad bro under väg 50 vid Flokån mellan Borlänge och Ludvika. Förutom bron revs de befintliga trummorna och ett 14 m djupt schakt hanterades. Projektets syfte var att skapa gynnsamma miljöer för vattenlevande djur. De gamla vägtrummorna har tidigare utgjort ett vandringshinder för fisken i Flokån och snart efter omledningen av vattnet kunde vi konstatera att bäcköringen hittat vägen upp i Flokån igen.

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 16 MSEK
Startdatum: 2022
Slutdatum: 2022

Status: Klart