projekt / Väg 55, Dunker – Björndammen

Väg 55, Dunker – Björndammen

Vi ska utföra en ny- och ombyggnation av väg 55 på sträckan Dunker och Björndammen till en mötesseparerad väg.

Det är en totalentreprenad där vi ska bygga 4,5 km väg. Ungefär 3,3 km av vägen byggs i obruten terräng och 1,2 km är ombyggnation i anslutning till den befintliga vägen. I projektet ingår bland annat breddning av befintlig väg, nybyggnation av 2+1 väg, brobyggnad samt anpassning och rivning av befintlig väg 55.

Genom nysträckningen blir vägen 1,1 km kortare för resenärerna jämfört med idag. Vägen breddas också till 13 m och kommer att få en högra hastighet.

Kontraktssumman är på ca 130 MKR. Arbetet startar under 2023 och ska vara klart 2026.

Beställare är Trafikverket.

Kontaktperson

Emir Metic

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 130 MSEK
Omfattning:
Ca 4,5 km väg. Breddning av befintlig väg, nybyggnation av 2+1 väg, brobyggnad samt anpassning och rivning av befintlig väg 55.
Startdatum:
 2023
Slutdatum: 2026

Status: Pågående