projekt / Väg 2183 Ed – Nössemark

Väg 2183 Ed – Nössemark

Projektet omfattar bärighetshöjande åtgärder på väg 2183, en sträcka på cirka 12 kilometer vid Ed i Dalsland. Vägen är i dag 5,5 till 6 meter bred och på vissa sträckor är bärigheten (hållfastheten) mycket dålig. Trafiksäkerheten är låg på grund av de kurvor som finns och den dåliga sikten på vissa delar av sträckan. Målet med projektet är framför allt att förbättra vägens bärighet så att den klarar den tunga trafik som dagligen kör på vägen. Projektet pågår och ska slutföras under 2025.

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma: ca 140 MSEK
Startdatum: 2022
Slutdatum: 2025

Status: Pågående