projekt / Utbyggnad VA-nätet Åsbro, Askersund

Utbyggnad VA-nätet Åsbro, Askersund

Det är flera bostäder i området Tisarvägen i Åsbro, Askersunds kommun, som ska anslutas till det kommunala spill- och vattennätet. Då krävs en utbyggnad av VA-nätet, vilket vi på Entry fått uppdraget att utföra. Det är en utförandeentreprenad som omfattar förläggning av tryckspilledningar som ansluts till befintlig pumpstation samt förläggning av vattenledning som ansluts till befintlig överföringsledning i Tisarvägen.

Vi startar arbetet nu i mitten av juni och allt ska vara färdigställt i oktober 2024.

Vi säger stort tack till Askersunds kommun för förtroendet.

Kontaktperson

Marcus Fogdeby

Fakta
Beställare: Askersunds kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Startdatum: Juni 2024
Slutdatum: Oktober 2024
Status: Pågående