projekt / Trumbyte i Smygarebäcken

Trumbyte i Smygarebäcken

Gamla Pershyttans nedre vägförening har gett oss uppdraget att byta ut en valvbågstrumma i Smygarebäcken. Bäcken rinner från Dammsjön genom Pershyttan och mynnar ut i Åsbosjön. Det är ett projekt som delfinansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av länsstyrelsen  i Örebro län. Bytet av trumman sker också i en vattenkänslig miljö. Projektet startar direkt efter midsommar. Vi säger stort tack för förtroendet.

Kontaktperson

Marcus Fogdeby

Fakta
Beställare: Gamla Pershyttans nedre vägförening
Entreprenadform: Totalentreprenad
Startdatum: V26 2024
Slutdatum: Hösten 2024
Status: Pågående