projekt / Sundby Vindpark

Sundby Vindpark

Entry har skrivit kontrakt med Cloudberry kring ett avtal om mark- och betongarbeten för vindkraftsparken Sundby Vindpark utanför Eskilstuna. Cloudberry planerar att installera 32,4 MW fördelat på 9 turbiner med en effekt på 3,6 MW var. Den förväntade årliga produktionen är 89 GWh. Projektet kommer delvis att återanvända befintlig infrastruktur och befintliga fundament vilket resulterar i ett lågt klimatavtryck. Driftsättning av vindkraftsparken är planerad till slutet på 2023. Entrys arbeten påbörjades under våren 2023.

Cloudberry bygger förnybar energi i Norden för kommande generationer. Cloudberry äger, bygger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftsparker i Sverige och Norge.

Kontaktperson

Magnus Blom

Fakta

Beställare: Cloudberry
Startdatum: Våren 2023
Slutdatum: Hösten 2023

Status: Pågående