projekt / Rapphönan Karlskoga

Rapphönan Karlskoga

Vi på Entry har skrivit kontrakt med WE-Bygg (Widén & Erikson Byggnads AB) för mark- och VA-arbeten gällande projekt Rapphönan i Karlskoga. Byggherre är det kommunala bolaget Karlskogahem.

Karlskoga är inne i en expansiv fas just nu, och det här projektet består av nybyggnation av lägenheter på fastigheten Rapphönan 6, i korsningen av Kyrkogårdsgatan och Badstugatan. Totalt ska det bli 16 lägenheter fördelade på fyra huskroppar i två våningar, med tillhörande komplementbyggnader samt kompletta markarbeten.

Vårt arbete omfattar mark- och VA-arbeten samt finplanering. Vi sätter igång arbetet omgående och det planeras att färdigställas under hösten 2024.

Kontaktperson

Marcus Fogdeby

Fakta

Beställare: Widén & Erikson Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 5 MKR
Startdatum:
 2023
Slutdatum: 2024

Status: Pågående