projekt / Hallsberg-Stenkumla

Hallsberg-Stenkumla

Entry har tilldelats projektet Hallsberg-Stenkumla, Broar i Söder på uppdrag av Trafikverket. Det är en totalentreprenad för två större järnvägsbroar på den nya järnvägssträckningen mellan Hallsberg och Stenkumla. En av broarna passerar över Bladsjön och den andra över riksväg 50. Projektet kräver utmanande geotekniska åtgärder och vattenverksamhet i känsliga miljöer.

Den här entreprenaden ingår i projektet som är den sista delsträckan som genomförs inom programmet Hallsberg-Degerön. Entreprenaden Broar i söder är den första delentreprenaden som utförs och efterkommande entreprenader kommer att sammanlänka godsstråket genom Bergslagen. Broarna bedöms därför tas i allmän järnvägstrafik först kring 2030. Broarna kan dock komma att användas för masstransporter i efterkommande entreprenad.

Godsstråket genom Bergslagen går från Storvik via Hallsberg till Mjölby och är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt trafikerade järnvägslinjer.

Kontraktssumman är på över 220 MKR och arbeten ska pågå till 2026.

Fakta

Beställare: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 220 MSEK
Startdatum: 2023
Slutdatum: 2026

Status: Pågående