projekt / Exploatering Tälleleden

Exploatering Tälleleden

Hallsbergs kommun har gett oss förtroendet att utföra mark- och VA-arbeten för projektet ”Exploatering Tälleleden”.

Ett omfattande projekt där vi bland annat ska bygga ett nytt VA-nät till ett antal fastigheter och driftsätta det. Vi ska även bygga två helt nya vägsträckor, bygga kompletta pumpstationer inklusive spont.

Vidare omfattar omfattar projektet också bland annat:

  • Terrassering och komplett överbyggnad och ytskikt för hårdgjorda ytor.
  • Åtgärder för trafiken under byggnadstiden.
  • Relining av befintliga VA-ledningar.
  • Schaktfri förläggning av ledning under väg 629.
  • Schakt och konstruktion av dagvattendammar.
  • Bygga en belysningsanläggning.
  • Åtgärder för att upprätthålla och säkerställa VA-funktioner under byggnadstiden.
  • Återställningsarbeten.

 

Vi startar projektet i början av september och beräknas vara klara i maj 2024.

Fakta

Beställare: Hallsbergs kommun
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 53 000 000 kr
Startdatum:
 2023
Slutdatum: 2024

Status: Pågående