projekt / E18 Köping – Västjädra

E18 Köping – Västjädra

Entry projekterar och bygger om motortrafikleden till en motorväg mellan Köping och Västjädra. Sträckan utgör den enda delen av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte är utbyggd till motorvägsstandard. Projektet innehåller cirka 25 km väg, 4 trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar. Orderingången är på strax under 800 mkr och projektet planeras att slutföras år 2025.

Fakta

Startdatum: 2021
Slutdatum: 2025
Plats: Köping och Västjädra
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 800 MSEK
Omfattning:
Ca 25 km väg, 4 trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar
Beställare: Trafikverket

Status: Pågående