projekt / Dammvallar i Lindesberg

Dammvallar i Lindesberg

Vi har fått uppdraget att utföra mark- och VA-arbeten för på två dämmen, eller dammvallar, vid Loppholmen i Lindesberg.

Uppdragsgivare är Samhällsbyggnad Bergslagen, det vill säga den tekniska förvaltningen i Lindesbergs kommun.

Uppdraget medför särskild hänsyn och krav på utförandet med tanke på vattenverksamheten. I entreprenaden ska vi bygga två dammvallar, som ska vara täta för vatten från den innestängda å-fåran. Vi ska göra ett utfyllnadsområde som blir en förlängning av Loppholmen i söder och som ska vara tätt för vatten mot sedimenteringsmagasinet.

Det blir även åtgärder för trafiken under byggtiden samt naturligtvis återställningsarbeten.

Vallarna ska som sagt vara täta för vatten från den innestängda å-fåran, vilken ska fungera som ett sedimenteringsmagasin för dagvatten från Lindesbergs centrala delar, samt vara ett erosionsskydd mot Lindesjön.

Sedimenteringsmagasinet/dammen blir belägen mellan Loppholmen och en strandpromenad utmed Bottenån och Lindesjön.

Arbetet startar under hösten 2023 och ska vara slutfört innan året är slut.

Kontaktperson

Marcus Fogdeby

Fakta

Beställare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
ca 5 300 000 kr
Startdatum:
 2023
Slutdatum: 2023

Status: Pågående