projekt / Broreparationer i Örebro

Broreparationer i Örebro

Vi har tilldelats markarbeten åt DAB Group för projektet broreparation Kasernbron och bro vid Hedgatan.

Broarna är båda belägna i Örebro och det är också kommunen som står som beställare.

Underhållsarbetena på broarna, samt iordningställande av säker passage i anslutning till Kasernbron, ska utföras i sommar. För vår del innebär det rivning och återställningsarbeten i trafikmiljö och vi ska även utföra trafiksäkerhetsåtgärder i anslutningen till Kasernbron.

 

Fakta

Beställare: DAB Group och Örebro Kommun
Entrprenadform: Utförandeentreprenad
Startdatum:
 2023
Slutdatum: Under 2023

Status: Pågående