projekt / Brorenovering åt Stora Enso

Brorenovering åt Stora Enso

Entry projekterar och bygger om ett par broar på Stora Ensos marker i Värmland. Åtgärderna på broarna är till för att öka bärigheten så att tyngre fordon för skogsavverkning ska kunna passera.

Fakta

Beställare: Stora Enso
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca 3 MSEK
Startdatum: 2021
Slutdatum: 2023

Status: Pågående