Vi bygger Sveriges infrastruktur

Vi bygger vägar, broar, järnväg och jobbar med mark och VA

väg europaväg
Infrastruktur

Bygga ut Europavägen, förbättra en skogs­bilväg eller uppgradera järn­vägen? Vi åtar oss alla tänkbara väg- och järnvägsbyggen.

bro, betongarbete, järnväg, totalentreprenad
Bro och betongarbeten

Vi bygger broar, tunnlar, hamnar och genomför projekt för energisektorn, till exempel vindkraftsfundament.

mark och VA
Mark och VA

Vi förbereder och lägger grunden till lyckade projekt genom välplanerade arbeten med mark och VA.

mark och VA
Mark och VA

Vi förbereder och lägger grunden till lyckade projekt genom välplanerade arbeten med mark och VA.

stenkumla dunsjö järnväg
Järnväg

Vi genomför järnvägsrelaterade projekt som plattformar, perronger, bullerskydd, markarbeten samt skapar trivsamma kringområden.

Kvalitet och miljö

Att varje dag jobba aktivt med kvalitets- och miljöfrågor, är en självklarhet för oss och en förutsättning för vår verksamhet.

Jobba hos oss

Vi på Entry söker nästan alltid fler medarbetare. Har vi inget ledigt jobb just för dagen, vill vi gärna ha kontakt med dig ändå inför framtiden. Duktiga och dedikerade medarbetare är vår största framgångsfaktor.